De jungle van het zebrapad

Op de kruising van het Damrak en de Prins Henddrikkade woedt een continue strijd tussen fietsers en voetgangers. En die laat zich maar moeilijk beteugelen door stoplichten en verkeersregels.

“Hallo. dit is een fietspad! ” schreeuwt een fietsster naar een groep backpackers. Een andere fietser volgt haar voorbeeld. “Tringe-lingeling, ” roept de man, die doorheeft dat het om buitenlandse toeristen gaat. “Thank you! ” De groep is nog geen kwartier geleden aangekomen op het Centraal Station, maar staat voor het Victoria Hotel al verdwaasd om zich heen te kijken.

Het is bijna half zes. Amsterdam keert huiswaarts. Duizenden fietsers uit oost en west passeren elkaar en de voetgangers op de kruising van de Prins Hendrikkade met het Damrak. Sinds de verkeerssituatie sterk veranderd is door het werk aan de Noord/Zuidlijn, komen fietsers en voetgangers er continu met elkaar in aanvaring. In twee richtingen worden fietsers over één pad geleid, waar tegelijkertijd duizenden voetgangers overheen moeten.

“Gaat het? ” vraagt een moeder aan haar zoontje. Het jongetje knikt, maar lijkt zich meer zorgen te maken om zijn mountainbike. De fietser die het jochie de pas afsneed, reageert geïrriteerd en fietst hoofdschuddend verder. Een nieuwe stoet fietsers verzamelt zich over de volle breedte van het fietspad. Na het groene sein volgt al snel een botsing. Het blijft bij schelden en gebaren. Aan de andere kant, op de hoek van het Victoria Hotel, wordt gevloekt naar een voetganger – een toerist.

In nog geen twintig minuten zijn vier fietsers met elkaar in aanvaring gekomen en is een dubbel zo groot aantal voetgangers uitgescholden. Dat contrasteert met onderzoek van de gemeente. Daaruit blijkt dat bijna dertig procent van de fietsers zich aan elkaar stoort, en dat slechts vijf procent van de fietsers zich aan voetgangers stoort. Dagelijks gebruiken 350.000 Amsterdammers de fiets.

“Grootste probleem is het zebrapad op de hoek voor het Victoria Hotel, ” zegt Jolanda, die vaak over het kruispunt wandelt. “Fietsers krijgen groen licht, maar bij de zebra moeten ze alweer stoppen. Voetgangers hebben, terecht, voor-rang. ” Drie maanden geleden was ze getuige van een ongeluk waar een ambulance aan te pas moest komen. “Toch blijft het meestal bij hoofdschuddende fietsers. ”

De gemeente kent het probleem. In september worden extra stoplichten geplaatst, zodat ook de voetgangers beter weten wanneer ze wel en niet mogen overstekken.

Even verder, Prins Hendrikkade- Nieuwezijds. Hetzelfde probleem op kleinere schaal. “Twee, drie keer in de week heb je hiervoor een botsinkie. Niets ernstigs, ” zegt Alex van Till van café De Karperhoek.

Het Parool, juli 2009