Jachtwerf onteigend

De jachtwerf van de familie Weinholt moet ruimte maken voor een nieuwe woonwijk en een park langs de Amstel. Na een slepende juridische procedure wil het bedrijf zich schikken naar de plannen van de gemeente, maar de stad zet de onteigening door.

Voor de familie Weinholt is geen plaats meer. Het bedrijf aan de Korte Ouderkerkerdijk moet wijken voor een parkje, een nieuw haventje en zo’n vierduizend woningen. De werf ontneemt het zicht op de Amstel en veroorzaakt geluidshinder voor toekomstige bewoners.

De jachtwerf wordt onteigend door de gemeente, de grond wordt uitgegeven in erfpacht en verkocht aan de hoogste bieder. “De gemeente wil ons kost wat kost weg hebben,” klaagt Richard Weinholt (60). “Het was óf een minnelijke regeling of onteigenen. Wij hebben altijd willen schikken, de gemeente wil gewoon de grond.”

Om onteigening te voorkomen vocht de familie de laatste jaren tevergeefs tot aan de Raad van State. Maar het belang van de stad Amsterdam is groter dan dat van de familie Weinholt, oordeelde de rechter vorig jaar. “In die redenering kunnen we meegaan,” zeg broer Irvin Weinholt (59). “Maar dan moeten wij toch ook een plekje hebben om ons werk te kunnen blijven doen. De gemeente heeft een paar alternatieve bedrijfslocaties aangedragen, maar die zijn allemaal in gebruik.”

De familie wil zich daarom alsnog schikken naar de plannen van de gemeente. Door de eigen grond te ruilen voor een stuk grond van de gemeente, enkele meters verderop, zou de familie op de huidige locatie kunnen blijven wonen en werken. Uit het zicht van de woningen en zonder een scheepswerf die geluidshinder veroorzaakt. Het restaurant dat de gemeente hier gepland heeft, zou bij het bedrijf gevoegd moeten worden.

Maar de gemeente heeft het voorstel afgewezen en daarmee lijkt het doek definitief te vallen. Het ontwerp dat een architect in opdracht van de familie maakte is volgens hen te laat ingediend en bovendien past het niet in het beleid van de gemeente om de grond ‘in competitie op de markt te zetten’. “Het plan was er vorig jaar al,” zegt Richard. “Begin januari was er eindelijk een hoopvol gesprek, we dachten hier even echt te kunnen blijven wonen en werken.”

Roel Kupers, projectmanager van de gemeente Amsterdam: “We lopen bijna op het eind van de onteigeningsprocedure. Als we de plannen wijzigen lopen we vertraging op.” Volgens Kupers heeft de familie altijd gezegd de scheepswerfactiviteiten op de huidige plek niet te willen opgeven. “Drie weken geleden is voor het eerst een schets ingediend zonder scheepswerf, maar het is nu echt te laat. We willen het park langs de Amstel op tijd aanleggen.”

“Die reactie heeft ons verbaasd,” zegt Remco Bäcker, advocaat van de familie Weinholt. “Het gesprek was hoopvol, de stedenbouwkundige en projectmanager waren positief. Toch zet de gemeente de onteigening door.” Volgens de advocaat zelfs op verkeerde gronden: “Een gemeente mag de grond in dit geval niet onteigenen, omdat zij dit alleen doet met het oogmerk de familie Weinholt een bepaald bedrag te betalen en de grond vervolgens weer voor meer geld te verkopen, terwijl de jachthaven gewoon blijft bestaan.”

Inmiddels ligt de zaak voor bij een andere rechter, die moet gaan uitmaken of de gemeente juist heeft gehandeld. Mocht dat het geval zijn dan bepaalt de rechter uiteindelijk de hoogte van de schadeloosstelling.

Het Parool, zaterdag 30 januari

Zie ook: Oude werf wijkt voor uitzicht nieuwe wijk